Nabór do służby w PSP

Komendant Miejski PSP w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Ogłoszenie o naborze

Druki do pobrania

Informacja o zmianie w harmonogramie postępowania

07.02.2019 – I etap postępowania kwalifikacyjnego

9 i 11.02.2019 – II etap postępowania kwalifikacyjnego

12.02.2019 – III i IV etap postępowania kwalifikacyjnego

14.02.2019 – V etap postępowania kwalifikacyjnego

18.02.2019 – VI – etap postępowania kwalifikacyjnego