Odprawa naczelników OSP powiatu suwalskiego

18 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach odbyło się coroczne spotkanie z naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego.

Na odprawie omówiono następujące zagadnienia:
– statystyka interwencji za lata 2017 – 2018,
– dofinansowanie OSP ze środków budżetu państwa w podziale na poszczególne dotacje,
– plan szkoleń na 2019 rok,
– plan inspekcji gotowości operacyjnej w 2019 rok,
– plan ćwiczeń i manewrów OSP na 2019 rok,
– wymagania dla druhów w zakresie spełniania warunków uczestniczenia w akcjach ratowniczych,
– wykonywanie dokumentacji fotograficznej ze zdarzeń przy usuwaniu powalonych drzew,
– terminowe przeprowadzanie badań lekarskich uprawniających do udziału w działaniach
ratowniczych oraz kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
W trakcie odprawy inspektor ochrony danych przekazał informacje w zakresie przepływu danych osobowych pomiędzy OSP, PSP i jednostkami samorządu terytorialnego.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach