Pożar budynku w Czarnakowiźnie – powiat suwalski

11 stycznia 2019 roku po godzinie 4 dyżury SK KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Czarnakowizna.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że pali się drewniany budynek letniskowy pokryty blachą, a osoby w nim przebywające opuściły obiekt przed przybyciem służb ratunkowych. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 4 prądów gaśniczych w natarciu na palący się obiekt, wyniesieniu butli z gazem propan butan oraz przeprowadzeniu prac rozbiórkowych nadpalonych elementów konstrukcji. W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia wodnego, korzystano z hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w pobliżu pożaru. Ze względu na niską temperaturę (-17oC) zorganizowano dostarczenie ciepłych napojów.

W działaniach ratowniczych uczestniczyły 4 zastępy PSP oraz 2 OSP
z Filipowa i Potaszni, 16 ratowników.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimerz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach