Spotkanie wigilijne w JRG w Suwałkach

24 grudnia 2018 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Suwałkach odbyło się spotkanie wigilijne strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP.

Na wstępie  komendant miejski PSP  mł. bryg. Arkadiusz Buchowski, przywitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za dotychczasowa owocną współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz złożył świąteczne życzenia.

W dalszej części głos zabrał obecny na spotkaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który złożył strażakom i pracownikom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Szczególne słowa skierował do funkcjonariuszy, którzy podczas okresu świątecznego będą czuwać nad bezpieczeństwem w powiecie. Do tych życzeń dołączył się komendant wojewódzki PSP  nadbryg. Jarosław Wendt.

Następnie kapelan suwalskich strażaków ks. prałat Lech Łuba poświęcił opłatki po czym odśpiewano kolędę  i wszyscy złożyli sobie życzenia.

 

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak