Kalendarze strażackie na 2019 rok w szkołach powiatu suwalskiego.

W grudniu b. r. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbyli cykl spotkań w palcówkach edukacyjnych na terenie powiatu, połączonych z przekazaniem kalendarzy plakatowych Państwowej Straży Pożarnej na 2019 r.. Na drugiej stronie kalendarza znajdują się konkursy dedykowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, opracowane przez Komendę Główną PSP.

Przekazywanie odbywało się na spotkaniach z gronem pedagogicznym danej placówki jak również uczniami. Podczas prelekcji, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” omawiano następujące zagadnienia:

– praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa,

– bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu,

– czujki dymu i czujki tlenku węgla,

– bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie,

– bezpieczne lodowiska i wypoczynek zimą,

– zagrożenia spowodowane niskimi temperaturami powietrza i opadami śniegu,

– pierwsza pomoc,

– prowadzenie ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach.