Ćwiczenia związane z próbną ewakuacją pracowników i uczniów budynków oświaty na terenie powiatu suwalskiego

Od września do listopada 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach uczestniczyli w szeregu ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników i uczniów budynków oświaty na terenie powiatu suwalskiego.  Podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili praktyczne możliwości przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników placówek edukacyjnych w warunkach zaistnienia zagrożenia pożarowego.

Określono minimalny czas ewakuacji z budynków, przeliczono osoby ewakuowane oraz poinstruowano
przedstawicieli instytucji o prawidłowej organizacji ewakuacji w przypadku realnego zagrożenia. Po ćwiczeniach, w których niejednokrotnie uczestniczyły także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego, przeprowadzono krótkie pogadanki i pokazy sprzętu dla młodzieży. Omówiono typowe zagrożenia występujące podczas pożaru, zasady działania i alarmowania służb, a także udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Podczas spotkań funkcjonariuszy z nauczycielami oraz uczniami szkół przedstawiono zasady działania czujek dymu i tlenku węgla, zapoznano z programem „Czad i ogień – obudź czujność”, a także przekazano ulotki informacyjne ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

 

Opracowanie: st. kpt. mgr inż. Anna Dworak-Petrikas, KM  PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM  PSP w Suwałkach