Ćwiczenia zgrywające polskich i litewskich służb ratowniczych

7 – 9 listopada 2018 roku w Augustowie odbyły się ćwiczenia zgrywające polskich i litewskich służb ratowniczych, które zrealizowano w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020. Uczestnikami przedsięwzięcia byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Komend Powiatowych PSP w Augustowie, Grajewie i Sejnach oraz Republiki Litewskiej.

Celem głównym ćwiczeń było wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań. Ponadto miały one na celu zwiększenie możliwości służb ratowniczych Polski i Litwy w zakresie prowadzenia, zarządzania działaniami zabezpieczającymi ludność oraz środowisko przed transgranicznymi zagrożeniami wodnymi.

W trakcie ćwiczeń realizowane były zajęcia teoretyczne podczas których uczestnikom omówiono metody poszukiwań podwodnych oraz zademonstrowano sprzęt specjalistycznym wykorzystywanych podczas działań pod powierzchnia wody. Natomiast realizując zajęć praktycznych nurkowie prowadzili poszukiwania zatopionych łodzi i innych środków pozoracji takich jak beczki i manekiny, początkowo technikami bez przyrządowymi, a następnie przy użyciu robota podwodnego oraz sonarów.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.