Próbna ewakuacja w Specjalistycznym Psychiatrycznym SPZOZ w Suwałkach

6 listopada 2018 roku o godzinie 13.50 w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach został ogłoszony alarm pożarowy połączony z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji pacjentów i personelu.

Symulowane zdarzenie miało na celu odzwierciedlenie prawdziwego zagrożenia i sprawdzenie wykonania procedur w tym zakresie. Przebieg ewakuacji obserwowali i oceniali funkcjonariusze Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Po opuszczeniu obiektów i sprawdzeniu stanu osobowego, strażacy podsumowali przebieg ewakuacji zwracając uwagę na sposoby postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom kierującego akcją do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Po zakończonej ewakuacji  strażacy przeprowadzili z personelem pogadankę w ramach ogólnopolskiej  kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Poruszono tematykę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w domu i mieszkaniu, bezpiecznego ogrzewania oraz dogrzewania, zatruć tlenkiem węgla, a także prawidłowego używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach, SP SP ZOZ w Suwałkach.