Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP

28 października 2018 roku w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego.

Szkolenie organizowane było przez Komendę Miejska PSP w Suwałkach i zawierało 126 godzin lekcyjnych. Rozpoczęło się 8 września a zakończyło 28 października 2018 roku egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Podczas szkolenia druhowie nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Kurs ostatecznie ukończyło 26 strażaków-ochotników.