Posadzenie Dębu Papieskiego

13 października 2018 roku na placu budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przy ul. Witosa w Suwałkach odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Papieskiego.

W przededniu 40–lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na palcu nowobudowanej Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej został posadzony Dąb Papieski, wychodowany z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W celu upamiętnienia tego wydarzenia obok dębu został usytuowany obelisk z kamienna płytą.

Symbolicznego wkopania Dębu Papieskiego dokonali goście honorowi:

– sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński,

– komendant główny PSP – gen. brygadier Leszek Suski,

– komendant wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Wendt,

– doradca Marszałka Senatu RP – Romuald Łanczkowski,

– kierownik Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach – Jadwiga Milewska,

– przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego – Grzegorz Mackiewicz,

– wicestarosta suwalski – Witold Kowalewski,

– komendant miejski PSP – mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

 

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP w Suwałkach.