IV Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

15 września 2018 r.  przeprowadzone zostały IV Manewry Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego pod nazwą „PŁOCICZNO 2018”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności ratowniczych druhów OSP podczas akcji, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia rozpoczęły się na stadionie gminnym w Płocicznie, podczas których zorganizowano siedem różnorodnych sytuacji (symulowanych zdarzeń) zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Płociczno i Sobolewo, takich jak:

– wypadek drogowy,

– porażenie prądem,

– pożar w budynku,

– osoba tonąca,

– zdarzenie w warsztacie samochodowym,

– poszkodowany z raną postrzałową,

 – zadanie chemiczne.

Na każdej stacji sędziowie z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oceniali prawidłowe przeprowadzenie działań, m. in. dowodzenie, prowadzenie łączności, dobór sprzętu, działania gaśnicze, techniczne i medyczne, a nawet przestrzeganie przepisów BHP.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1 miejsce – OSP w Bakałarzewie,
2 miejsce – OSP w Jeleniewie
3 miejsce – OSP w Przerośli,
4 miejsce – OSP  w Płocicznie,
5 miejsce – OSP w Filipowie
6 miejsce – OSP w Raczkach,
7 miejsce – OSP w Nowej Wsi.

Manewry zostały zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Urzędu Gminy w Suwałkach.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach