Ćwiczenia na obiektach odnawialnych źródeł energii w Suwałkach

11 – 13 września 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia na obiektach Parku Wiatrowego Suwałki. Założeniami do ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych podczas symulowanego pożaru w gondoli elektrowni wiatrowej oraz ewakuacja osób poszkodowanych z wykorzystaniem specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego.

Podczas ćwiczeń sprawdzono i zweryfikowano procedury ratownicze w aspekcie kierowania działaniami podczas zdarzeń na terenie obiektów farmy wiatrowej, koordynowano działania zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej w trakcie pożaru lub wystąpienia miejscowego zagrożenia w tego rodzaju budowlach, zmodyfikowano zasady współpracy z osobami funkcyjnymi Parku Wiatrowego podczas działań ratowniczych, prowadzono ewakuacje osób poszkodowanych z urazami ciała ze strefy zagrożenia oraz doskonalono metody współdziałania ze Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Wysokościowego.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

– SGRW „Białystok-1” z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,

– SGRW „Gołdap” z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi,

– OSP KSRG w Bakałarzewie, Potaszni, Filipowie, Przerośli i Jeleniewie,

– OSP w Smolnikach.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach