„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

21 sierpnia 2018 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Suwałkach została przeprowadzona XIII edycja ogólnopolskiego programu honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Nad zapewnieniem prawidłowej zbiórki krwi czuwał lekarz oraz personel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Terenowy Oddział w Suwałkach. Cenny dar ratujący życie i zdrowie ludzkie zdecydowało się oddać 16 osób, w tym strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach, druhowie OSP, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Po szczegółowej weryfikacji dawców do dalszej procedury lekarz zakwalifikował 16 osób, od których pozyskano prawie 7,2 litra krwi.
         Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swoją postawą pełną humanitaryzmu przyczynili się do wspólnego sukcesu na rzecz drugiego człowieka.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Suwałkach