Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Suwałkach

28 lipca 2018 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Suwałkach. Poprzedzona ona została Mszą Świętą w kościele pw. Kazimierza Królewicza oraz wręczeniem odznaczenia i wyróżnień druhowi OSP oraz strażakom PSP,
a także przekazaniem sprzętu ratowniczego.

Odznaczenie nadano dh Karolowi Szymańskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Filipowie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i poświęceniu druha dowodzony przez niego zastęp OSP w maju b. r. sprawnie i profesjonalnie przeprowadził działania ratownicze na akwenie w wyniku których jeden z wędkarzy nie mogący o własnych siłach dostać się na brzeg, został podjęty na pokład łodzi hybrydowej i bezpiecznie dotransportowany na ląd. Ponadto w lipcu 2018 r. pomógł Zespołowi Ratownictwa Medycznego odnaleźć poszkodowanego, przeprowadził ewakuację oraz natychmiast z ratownikiem rozpoczął skuteczną resuscytacje krążeniowo oddechową, przywracając czynności życiowe.

 Natomiast czterej strażacy z tutejszej Komendy Miejskiej PSP narażali życie podczas gaszenia pożaru w lokalu gastronomicznym, gdzie w pomieszczeniu piwnicznym zapaliła się butla z gazem, a w bezpośrednim sąsiedstwie zajdowały się kolejne butle. Dzięki zdecydowanym i profesjonalnym działaniom szybko zlokalizowano źródło ognia oraz nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru i jego poważnych skutków.

Następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Wicestarosta Suwalski pan Witold Kowalewski dokonali przekazanie sprzętu ratowniczego jednostce OSP w Oklinach. Otrzymanie nowego wyposażenia pozwoliło odbudować potencjał ratowniczy, po kradzieży  która  miała miejsce wiosną bieżącego roku.   

W dalszej części uroczystości Kapelan suwalskich strażaków ks. prał. Lech Łuba dokonał poświęcenia aktu erekcyjnego, po czym nastąpiło jego wmurowanie, którego dokonali:

– Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
  pan Jarosław Zieliński,

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen.  brygadier Leszek Suski,

– Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt,

– Wicestarosta Suwalski pan Witold Kowalewski,

– Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz  

  Buchowski.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP w Suwałkach