50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem

7 lipca 2018 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem  wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 polową Mszą Świętą na placu gminnym w Podwysokiem Jeleniewskiem.  Po mszy odbył się uroczysty apel podczas którego wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych druhów przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Jarosława Wendt , wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Białymstoku druha Zdzisława Czakis. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, władze gminne i samorządowe Powiatu Suwalskiego oraz delegacje druhów z innych miejscowości i zaproszeni goście.