X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

Dziękujemy wszystkim drużynom za uczestnictwo w zawodach. Poniżej przedstawiamy wyniki konkurencji:

Sztafeta:

 1. OSP Rutka Tartak z wynikiem 68 pkt. (w tym 0 pkt. karnych)
 2. OSP Bakałarzewo z wynikiem 70 pkt. (w tym 0 pkt. karnych)
 3. OSP Podwysokie Jeleniewski 70 pkt. ( w tym 0 pkt. karnych)
 4. OSP Wierciochy 74 pkt. (w tym 3 pkt. karne)
 5. OSP Płociczno 76 pkt. ( w tym 3 pkt. karne)
 6. OSP Rakówek 83 pkt. ( w tym 0 pkt. karnych)
 7. OSP Szypliszki 84 pkt. ( w tym 3 pkt. karne)
 8. OSP Zusno 87 pkt. ( w tym 8 pkt. karne)

Ćwiczenie bojowe:

 1. OSP Wierciochy 45 pkt. (w tym 0 pkt. karnych)
 2. OSP Płociczno 48 pkt. (w tym 5 pkt. karnych)
 3. OSP Szypliszki 53 pkt. ( w tym 10 pkt. karnych)
 4. OSP Rakówek 55 pkt. ( w tym 0 pkt. karnych)
 5. OSP Zusno 56 pkt. ( w tym 0 pkt. karnych)
 6. OSP Rutka Tartak 60 pkt. ( w tym 10 pkt. karnych)
 7. OSP Podwysokie Jeleniewskie 61 pkt. ( w tym 10 pkt. karnych)
 8. OSP Bakałarzewo – dyskwalifikacja ( nie ukończenie ćwiczenia)

Kwalifikacja generalna:

 1. OSP Wierciochy – 119 pkt.
 2. OSP Płociczno – 124 pkt.
 3. OSP Rutka Tartak – 128 pkt.
 4. OSP Podwysokie Jeleniewskie – 131 pkt.
 5. OSP Szypliszki – 137 pkt.
 6. OSP Rakówek – 138 pkt.
 7. OSP Zusno – 143 pkt.

Sporządził: st. kpt. Michał Poradowski – Sędzia Główny Zawodów.