Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego

29 kwietnia 2018 roku w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego. Szkolenie organizowane było przez Komendę Miejska PSP w Suwałkach i zawierało 126 godzin lekcyjnych. Rozpoczęło się 24 lutego a zakończyło się 29 kwietnia 2018 roku egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Podczas szkolenia druhowie nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Kurs rozpoczęło 31 ochotników w tym 29 mężczyzn i 2 kobiety, ostatecznie ukończyło 20 mężczyzn i 1 kobieta.

Dziękujemy wszystkim ochotnikom za udział i chęć zdobywania ratowniczej wiedzy.