Akcja ,,spoKREWnieni służbą” w Suwałkach

Funkcjonariusze  powiatu suwalskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 20 marca 2018 roku w siedzibie Centrum Krwiodawstwa przy Szpitalu Wojewódzkim odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze tutejszej Komendy.

Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków. W akcji wzięło udział 16 osób od których pozyskano 7200 ml krwi. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Suwałkach.

Spokrewnieni służbą