Odprawa służbowa Naczelników OSP pow. suwalskiego

W dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 10:00 przeprowadzono przez Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach naradę roczną dla druhów Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 29 druhów OSP (przedstawiciele 19 z 35 wszystkich jednostek OSP powiatu suwalskiego) oraz 11 przedstawicieli tut. Komendy.

Podczas zebrania poruszono następujące kwestie:

 • Poinformowano o potrzebie aktualizacji Statutów OSP wynikających ze zmian przepisów prawa,
 • Omówiono statystyki interwencji w roku 2017 na terenie powiatu suwalskiego,
 • Przedstawiono szkolenia przeprowadzone przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach
  w 2017 r. oraz sporządzono listę potrzeb szkoleniowych dla jednostek OSP na rok 2018,
 • Przedstawiono plan inspekcji, szkoleń, ćwiczeń i manewrów na rok 2018,
 • Omówiono obowiązki ratowników wyjeżdżających do zdarzeń oraz procedury alarmowania OSP,
 • Poinformowano o porozumieniu zawartym między Komendantem Głównym PSP
  a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2017 r.
 • Zaktualizowano dane kontaktowe niezbędne do alarmowania jednostek OSP,
 • Przekazano pismo Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji informujące o sposobie rozdziału środków w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 oraz dotacji z budżetu państwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Poinformowano o zmianie sposobu korespondencji radiowej ze względu na konieczność zmian w sieci radiowej,
 • Zebrano informacje dotyczące potrzeb zaprogramowania radiotelefonów służbowych
  w pojazdach OSP na kanał przemiennika.