Narada roczna

9 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność oraz funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego w 2017 roku.

Komendant Miejski PSP w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski przedstawił najważniejsze informacje i wydarzenia 2017 roku dotyczące Komendy, tj.: działania interwencyjne i prewencyjne, koszty funkcjonowania oraz realizowane przedsięwzięcia służące poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu suwalskiego.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Jarosław Wendt podsumował działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego, przedstawił również plany przedsięwzięć na rok 2018. Podziękował również funkcjonariuszom, strażakom ochotnikom oraz pracownikom cywilnym komendy za dobrą pracę w 2017 roku.