III Kresowy Turniej Piłki Nożnej w Gibach

3 i 4 lutego 2018 roku odbyła się już trzecia edycja Kresowego Turnieju Piłki Nożnej w Gibach zorganizowanego przez Koło Przyjaciół Sybiraków, Wójta Gminy Giby i Nadleśnictwo Głęboki Bród. Udział wzięło 13 drużyn reprezentowanych przez służby mundurowe, pracowników samorządu z powiatu sejneńskiego, suwalskiego i augustowskiego. Głównym celem turnieju jest integracja poprzez sport oraz pamięć związana z historią z 1940 roku.

Turniej odbywał się pod honorowym patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

Klasyfikacja drużyn :

  1. 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej Marszałka Józefa Piłsudskiego
  2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
  3. Gmina Puńsk