Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach

14 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W uroczystości udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński wraz z małżonką, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, wojewoda podlaski Pan Bohdan Paszkowski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski, komendant wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendant podlaskiego oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, dowódca Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski, kapelan podlaskich strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont a także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, funkcjonariusze tutejszej komendy.

Przed podpisaniem aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbyło się uroczyste wręczenie aktu powołania pełniącemu obowiązki Komendanta Miejskiego mł. bryg. Arkadiuszowi Buchowskiemu na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach. Wręczenia aktu dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski i podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt.

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości prowadzone były na placu Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach przy ulicy Witosa, gdzie w obecności zaproszonych gości odbyło się uroczyste poświęcenie placu budowy i symboliczne rozpoczęcie budowy. Ponadto sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński przekazał nowe pojazdy służbowe funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej a w wkrótce nowy pojazd trafi do strażaków.