Więcej o: Zebranie Naczelników OSP

Zebranie Naczelników OSP

Zapraszamy serdecznie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu suwalskiego na spotkanie, które odbędzie się 7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali narad Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach (ul. Pułaskiego 73). Na zebraniu podsumujemy ubiegły rok oraz poruszymy istotne problemy.

Więcej o: Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach

Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach

14 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W uroczystości udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński wraz z małżonką, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, wojewoda podlaski Pan Bohdan Paszkowski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski, komendant wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendant podlaskiego oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, dowódca Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski, kapelan podlaskich strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont a także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, funkcjonariusze tutejszej komendy.

Więcej „Podpisanie aktu erekcyjnego budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach”

Więcej o: Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w 2018 r. planowana jest kontynuacja XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten zostanie zorganizowany przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach przy udziale Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach.

Więcej „Turniej Wiedzy Pożarniczej”