Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach”

28 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP przy ulicy Pułaskiego 73  w Suwałkach została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach”.  Umowa została zawarta z firmą REM-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach podpisanej umowy powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy 1633 m2 w którym znajdować się będzie nowa siedziba Komendy Miejskiej PSP oraz  Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza wraz infrastrukturą do ćwiczeń w sportach pożarniczych. Cała inwestycja ma być zakończona do 31 sierpnia 2019 roku.