Spotkania połączone z przekazaniem kalendarzy dla szkół w powiecie suwalskim

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w miesiącu listopadzie i grudniu kierownictwo oraz strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odbyli cykl spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu suwalskiego, połączonych z przekazaniem kalendarzy plakatowych Państwowej Straży Pożarnej na 2018 rok.

Kalendarze funkcjonariusze przekazali na ręce dyrektorów szkół lub ich zastępców w obecności grona pedagogicznego. W ramach trwającej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz  „Czad i ogień. Obudź czujność” strażacy rozmawiali z nauczycielami na tematy bezpieczeństwa pożarowego mieszkań, okresowego czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądów instalacji elektrycznej oraz zasad ewakuacji w przypadku pojawienia się realnego zagrożenia w szkole i domu. W związku z trwającym sezonem grzewczym przypomniano również o zagrożeniach związanych z powstaniem i działaniem tlenku węgla (czad) i w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć.