Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”