Szkolenie z ratownictwa wodnego nad jeziorem Wigry, powiat suwalski

12 i 13 grudnia 2017 roku w miejscowości Gawrych Ruda, na wodach jeziora Wigry odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego. Organizatorem szkolenia była Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku oraz Komenda Miejska PSP w Suwałkach. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego (instruktorzy, nurkowie kierujący pracami podwodnymi, nurkowie i młodsi nurkowie), Powiatowi Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego oraz instruktorzy suwalskiego WOPR.

Szkolenie składało się z panelu teoretycznego na którym uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat sprzętu i technik stosowanych w ratownictwie wodnym. Szkolenie prowadzili instruktorzy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w tym wiceprezes suwalskiego WOPR Mirosław Zajko. Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego przedstawili zagadnienia związane z hipotermią oraz tlenoterapią. Spotkanie to było znakomitą okazją do wymiany informacji oraz dyskusji na temat właściwego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym ewakuowanym z wody jak oraz zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac podwodnych.

W trakcie części praktycznej instruktorzy WOPR przedstawili metody ratownicze oraz zasady bezpiecznej ewakuacji poszkodowanych z wody. Każdy z uczestników szkolenia miał okazję przećwiczyć sposoby podejmowania poszkodowanych znajdujących się w wodzie, holowanie oraz ewakuowanie osoby poszkodowanej z przewróconej łodzi. Członkowie SGRW-N przećwiczyli także techniki ratownicze i procedurę podczas wypadku nurkowego.

Wspólne szkolenie przedstawicieli SGRW-N, koordynatorów ratownictwa medycznego oraz instruktorów WOPR dało możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w ratownictwie wodnym i kpp, którą uczestnicy spotkania przekażą strażakom w jednostkach macierzystych.