Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania: „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo – gaśniczej w Suwałkach”