Podziękowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach