Zapytanie ofertowe KM PSP Suwałki

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w sprawie zakupu paliwa do tut. Komendy. Szczegóły w załączeniu.

MT.0756.4.2017.SR