Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”

Informujemy, że została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie inwestycji pod nazwą:  „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”. Załącznik poniżej.

Treść ogłoszenia