Szkolenie z zakresu dekontaminacji wstępnej z Państwowym Ratownictwem Medycznym w Suwałkach

15 listopada 2017 roku Komenda Miejska PSP w Suwałkach wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku przygotowała szkolenie skierowane do pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach na temat współpracy PSP i PRM podczas działań ratownictwa chemicznego.

Szkolenie dotyczyło w szczególności zasad przeprowadzania dekontaminacji wstępnej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną na miejscu zdarzenia. Szkolenie składało się z części teoretycznej w której mł. bryg. dr inż. Marcin Anszczak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przedstawił zasady ratownictwa chemicznego, a w szczególności omówił sposoby przeprowadzania dekontaminacji wstępnej na miejscu zdarzenia. Podczas części praktycznej przeprowadzonej przez ratowników z JRG Suwałki zapoznano pracowników WSPR SP ZOZ w Suwałkach ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań ratownictwa chemicznego jak również przeprowadzono praktyczny pokaz dekontaminacji wstępnej.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki, funkcjonariusze z Komendy wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i ratownicy z JRG Suwałki.