Spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach wodnych w powiecie suwalskim

3 października 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach wodnych w powiecie suwalskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, suwalskiego WOPR, Straży Miejskiej w Suwałkach. Komendę Miejską PSP reprezentowali funkcjonariusze pionu operacyjnego, Komendant Miejski PSP w Suwałkach st. bryg Bogdan Wierzchowski oraz zastępca mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

Podczas spotkania przedstawiono statystykę interwencji oraz podsumowano sezon letni pod kątem zdarzeń powstałych na akwenach wodnych powiatu suwalskiego. Podkreślono wielką wagę wypracowanego systemu informowania o codziennej gotowości posterunków WOPR oraz alarmowania pomiędzy służbami ratowniczymi .  Podsumowano również wspólne akcje szkoleniowe oraz przeprowadzone  pokazy w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Zaplanowano również kolejne wspólne szkolenia i pokazy w okresie zimowym dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa na akwenach zalodzonych.