Informacja z otwarcia ofert – Przetarg nieograniczony na budowę Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach