Wakacyjna akcja krwiodawstwa w JRG Suwałki

19 sierpnia 2017 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  w Suwałkach odbyła się zbiórka krwi,  którą zorganizował funkcjonujący w jednostce Klub Krwiodawców przy pomocy pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – Oddział Terenowy w Suwałkach .

W akcji czynnie wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaproszeni funkcjonariusze z  placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak. Celem akcji jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków ze względu na okres wakacyjny, w którym zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże.

W akcji udział wzięło 20 funkcjonariuszy, pracowników i druhów, którzy oddali łącznie 6,750 l pełnej krwi.