Obchody 72 rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach oraz apel z okazji obchodów 98 rocznicy powstania Polskiej Policji w Suwałkach

16 lipca 2017 roku na terenie powiatu sejneńskiego i suwalskiego odbyły się uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach oraz apel z okazji obchodów 98 rocznicy powstania Polskiej Policji w Suwałkach. Honorowymi gośćmi byli: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, st. bryg. Andrzej Sobolewski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Obchodom towarzyszyła Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń – Srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
z rąk Sekretarza Stanu w MSWiA i Komendanta Głównego PSP odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.