Uroczystość nadania sztandaru, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017

 

18 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 na placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz jubileuszem 25 – lecia powołania struktur Państwowej Straży Pożarnej.


Obchody Dnia Strażaka poprzedzone były nabożeństwem w Konkatedrze p.w. św. Aleksandra o godzinie 10:30  odprawionym przez ks. Kazimierza Gryboś – proboszcza parafii oraz ks. kpt. Wojciecha Ejsmont –  wojewódzkiego kapelana strażaków. Po mszy nastąpił przemarsz orkiestry dętej z OSP w Ełku, Podlaskiej Kompanii Honorowej PSP, pododdziałów PSP i OSP z powiatu suwalskiego oraz gości na plac im. Marii Konopnickiej.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Daniela Ptasińskiego sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów PSP i OSP.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach st. bryg. Bogdan Wierzchowski. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny suwalskiej straży pożarnej oraz podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego, służbom działającym na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, władzom samorządowym i wszystkim tym, którym pomoc bliźnim i potrzebującym leży głęboko na sercu. W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt.
Nadanie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej. Na gwoździach pamiątkowych wygrawerowano inicjały osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla fundacji sztandaru.

Poświęcenia sztandaru dokonali:
ks. Lech Łuba – kapelan suwalskich strażaków,
ks. kpt. Wojciech Ejsmont –  wojewódzki kapelan strażaków,
ks. Kazimierz Gryboś – proboszcz Parafii Konkatedralnej Świętego Aleksandra w Suwałkach.

Po wbiciu gwoździ oraz poświęceniu nastąpiła najdłużej oczekiwana chwila przez wszystkich funkcjonariuszy PSP w Suwałkach – nadanie sztandaru, którego dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński. Sztandar odebrał komendant Miejski PSP w Suwałkach. W imieniu Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odczytania aktu ufundowania sztandaru oraz przekazania sztandaru Sekretarzowi Stanu dokonał Pan Grzegorz Mackiewicz.
Następnie zostały wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe wyróżniającym się strażakom.
Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów pożarniczych.

Całą uroczystość uświetniała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełku pod batutą Wiktorii Górskiej. Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem starszego kapitana Tomasza Kirejczyka z Komendy Wojewódzkiej  PSP w Białymstoku.