Ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”

20170510_135528

10 maja 2017 roku w ramach ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Miejska PSP w Suwałkach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przeprowadziła ćwiczenia na terenie budowy obwodnicy Suwałk. Pokazy praktyczne jak i spotkanie edukacyjne strażaków z pracownikami głównego wykonawcy obwodnicy firmy BUDIMEX wpisały się w realizowaną przez służby bhp firmy akcję „Tydzień bezpieczeństwa”.

Podczas ćwiczeń przeprowadzone zostały dwa epizody zdarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia na placu budowy jest duże. Pierwszy polegał na zobrazowaniu sytuacji, w której człowiek zostaje przysypany ziemią w wykopie.  Drugi przedstawiał sytuację, w której pracownik zostaje przyciśnięty płytą betonową. W obu tych sytuacjach ratownicy z JRG Suwałki zademonstrowali metody i możliwości wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej.

Po części praktycznej przeprowadzono pogadankę z pracownikami firmy BUDIMEX na temat bezpieczeństwa podczas prac budowlanych.

W pokazach brało udział 10 strażaków i dwa zastępy z JRG Suwałki.