Kurs z zakresu ratownictwa technicznego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje,  że 20 maja 2017 r. planowane jest rozpoczęcie szkolenia OSP z zakresu ratownictwa technicznego. W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy
o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do tut. Komendy w terminie do dnia 17 maja 2017 r. Ilość miejsc przeznaczonych na szkolenie wynosi 20 osób dlatego prosimy o dostarczenie wraz z kartami zgłoszeń dokumentów określonych w załączniku karty zgłoszenia pkt. 7 tj.:

Wymagane dokumenty:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat ( ksero dowodu osobistego)
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
    z terminem ważności przynajmniej do końca szkolenia (kserokopia zgodna z oryginałem)
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kserokopię z numerem i datą ważności polisy zgodna z oryginałem)
  4.  skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminny
  5.  zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP
  6. wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku. Sprawę prowadzi st. sekc. Dominik Szczodruch z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach – numer tel. 87 566 02 15.

>>>Załącznik – Karta zgłoszenia na szkolenie specjalistyczne 20.05.2017 r. – 04.06.2017 r.