Rodzinny piknik strażacki w ramach ogólnopolskiej kampanii ” Kręci mnie bezpieczeństwo”

SONY DSC

Komenda Miejska PSP w Suwałkach w dniach 16 – 19 maja 2017 roku zorganizowała „Dni otwartych strażnic” w ramach ogólnopolskiej kampanii ” Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W pokazach sprzętu strażackiego i zabawach ze sprzętem gaśniczym uczestniczyło ponad 1100 uczniów z suwalskich szkół i przedszkoli. Podsumowaniem tygodniowych działań było zorganizowanie w sobotę 20 maja rodzinnego pikniku strażackiego w ramach którego całe rodziny mogły brać udział w różnych zabawach i strażackich konkurencjach sprawnościowych.

W pikniku uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński z żoną a także podlaski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt i komendant miejski PSP w Suwałkach st. bryg. Bogdan Wierzchowski.

Podstawowym celem działań jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Więcej „Rodzinny piknik strażacki w ramach ogólnopolskiej kampanii ” Kręci mnie bezpieczeństwo””

Rodzinny piknik strażacki

IMG_5530

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, oraz miesiąca ochrony przeciwpożarowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w sobotę 20.05.2017 roku organizuje rodzinny piknik strażacki. Impreza odbędzie się w godz. 10:00 – 14:00 na boisku przy ul. Witosa w bezpośrednim sąsiedztwie KM PSP. Program przewiduje prezentację sprzętu strażackiego, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzież, strażackie konkurencje sprawnościowe oraz strażacką grochówkę.

Strażacy serdecznie zapraszają całe rodziny do świetnej zabawy na świeżym powietrzu.

Ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”

20170510_135528

10 maja 2017 roku w ramach ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Miejska PSP w Suwałkach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przeprowadziła ćwiczenia na terenie budowy obwodnicy Suwałk. Pokazy praktyczne jak i spotkanie edukacyjne strażaków z pracownikami głównego wykonawcy obwodnicy firmy BUDIMEX wpisały się w realizowaną przez służby bhp firmy akcję „Tydzień bezpieczeństwa”.

Więcej „Ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo””

Kurs z zakresu ratownictwa technicznego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje,  że 20 maja 2017 r. planowane jest rozpoczęcie szkolenia OSP z zakresu ratownictwa technicznego. W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy
o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do tut. Komendy w terminie do dnia 17 maja 2017 r. Ilość miejsc przeznaczonych na szkolenie wynosi 20 osób dlatego prosimy o dostarczenie wraz z kartami zgłoszeń dokumentów określonych w załączniku karty zgłoszenia pkt. 7 tj.:

Wymagane dokumenty:

  1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat ( ksero dowodu osobistego)
  2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
    z terminem ważności przynajmniej do końca szkolenia (kserokopia zgodna z oryginałem)
  3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (kserokopię z numerem i datą ważności polisy zgodna z oryginałem)
  4.  skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminny
  5.  zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP
  6. wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku. Sprawę prowadzi st. sekc. Dominik Szczodruch z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach – numer tel. 87 566 02 15.

>>>Załącznik – Karta zgłoszenia na szkolenie specjalistyczne 20.05.2017 r. – 04.06.2017 r.

„Dni otwartych strażnic” w Suwałkach

???????????????????????????????

UWAGA:

Ze względu na złe warunki pogodowe zmieniamy termin „Dni otwartych strażnic”:

16-17 maja 2017 roku przy ul. Witosa (boisko przy KM PSP) w godz. 9.00 – 13.00 oraz

18-19 maja 2017 roku przy ul. Mickiewicza 15 (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) w godz. 9.00 – 13.00.