Eliminacje powiatowe do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 23.03.2017 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy współudziale Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach organizuje eliminacje powiatowe do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu suwalskiego zorganizowane zostaną – w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych),
  • II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjów).

Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy w następujących terminach:
– I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych) – 23 marca 2017r. godz. 9:00 -egzamin pisemny
– II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) – 23 marca 2017r. godz. 10:00 – egzamin pisemny

Eliminacje pisemne i ewentualna dogrywka ustna (w przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez zwycięzców
w teście pisemnym) zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej na parterze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 73.

W przypadku dokonania zgłoszenia pocztą elektroniczną (szczodruch@kmpsp.suwalki.pl) proszę o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” w dniu eliminacji.

Osoba do kontaktu z ramienia tut. Komendy: st. sekc. Dominik Szczodruch
tel. 87 5660215.