XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach wraz z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzi XL edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym. Do rywalizacji na poziomie powiatowym można zgłosić po trzech uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z poszczególnych gmin. Jeśli będzie duża ilość chętnych uczestników, proponuje się przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne oraz gminne do końca lutego 2017 roku. Turniej na poziomie powiatowym odbędzie sią w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73 w dniu 23 marca 2017 r. Godzina rozpoczęcia eliminacji powiatowych oraz inne szczegóły zostaną podane 13 marca 2017r. Uczestnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki w poszczególnych grupach wiekowych reprezentować będą nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich tego turnieju.

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz materiały pomocne w przygotowaniu się do turnieju.

Regulamin<<<

Materiały pomocnicze do przygotowania się do OTWP

Przykładowe pytania – GIMNAZJUM

Przykładowe pytania – SZKOŁA PODSTAWOWA

Pytania i odp na egzamin ustny