Ćwiczenia doskonalące z segregacji medycznej w zdarzeniach masowych

28 lutego 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące z zakresu segregacji medycznej w zdarzeniach masowych. Podczas ćwiczeń symulowano wypadek drogowy busa z samochodem osobowym podczas, których obrażenia odniosło 11 osób.

W epizodzie udział brało 14 strażaków z JRG Suwałki, 3 druhów z OSP Jeleniewo oraz 12 studentów PWSZ w Suwałkach z Instytutu Ochrony Zdrowia, wydział ratownictwa medycznego.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz  ćwiczeń praktycznych podczas których szczególną uwagę poświęcono na:

– segregację wstępną (triage),

– kolejność ewakuacji poszkodowanych ,

– udzielanie pomocy medycznej wg. priorytetów przydzielonych podczas segregacji,

– monitoring poszkodowanych,

– doskonalenie udzielania pomocy medycznej,

– przygotowanie zaplecza logistycznego dla działań ZRM i służb współdziałających,

– organizację łączności oraz przepływu informacji podczas zdarzeń masowych.