Akcja „spoKREWnieni służbą”

spokrewnieni_2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 6 lat jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddawanie krwi.

13 marca 2017 roku od 7.00 do 13.00 w  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział

w Suwałkach ul. Szpitalna 60 odbędzie się zbiórka krwi służb mundurowych.

Do akcji serdecznie zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy PSP i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu suwalskiego.