Powiatowe eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Suwałkach

IMG_1181

23 marca 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach odbyły się powiatowe eliminacje  XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje zostały zorganizowane wspólnie przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suwałkach i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.W zmaganiach wzięło udział łącznie 41 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu suwalskiego. Udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej był kolejnym etapem do wyłonienia laureatów do szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

Więcej „Powiatowe eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Suwałkach”

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jarosław Zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

list_mswia21032017

 

Eliminacje powiatowe do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 23.03.2017 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy współudziale Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach organizuje eliminacje powiatowe do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu suwalskiego zorganizowane zostaną – w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych),
  • II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjów).

Eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy w następujących terminach:
– I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych) – 23 marca 2017r. godz. 9:00 -egzamin pisemny
– II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) – 23 marca 2017r. godz. 10:00 – egzamin pisemny

Eliminacje pisemne i ewentualna dogrywka ustna (w przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez zwycięzców
w teście pisemnym) zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej na parterze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 73.

W przypadku dokonania zgłoszenia pocztą elektroniczną (szczodruch@kmpsp.suwalki.pl) proszę o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” w dniu eliminacji.

Osoba do kontaktu z ramienia tut. Komendy: st. sekc. Dominik Szczodruch
tel. 87 5660215.

 

XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach wraz z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzi XL edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym. Do rywalizacji na poziomie powiatowym można zgłosić po trzech uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z poszczególnych gmin. Więcej „XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym”

Ćwiczenia doskonalące z segregacji medycznej w zdarzeniach masowych

28 lutego 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące z zakresu segregacji medycznej w zdarzeniach masowych. Podczas ćwiczeń symulowano wypadek drogowy busa z samochodem osobowym podczas, których obrażenia odniosło 11 osób.

Więcej „Ćwiczenia doskonalące z segregacji medycznej w zdarzeniach masowych”

Akcja „spoKREWnieni służbą”

spokrewnieni_2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 6 lat jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddawanie krwi.

13 marca 2017 roku od 7.00 do 13.00 w  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Terenowy Oddział

w Suwałkach ul. Szpitalna 60 odbędzie się zbiórka krwi służb mundurowych.

Do akcji serdecznie zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy PSP i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu suwalskiego.