Szkolenie z zakresu transportu drogowego materiałów niebezpiecznych

20161212_105113

12 grudnia 2016 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbyło się szkolenie z zakresu transportu drogowego materiałów niebezpiecznych i odczytu kart oraz listów przewozowych. Szkolenie prowadzili inspektorzy delegatury ITD . W szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków w tym przedstawicieli KM PSP w Białymstoku.

20161212_090511