Pomiary promieniowania kosmicznego na jeziorze Wigry

DSC_0510

 

4 listopada 2016 roku Państwowa Agencja Atomistyki przeprowadziła na jeziorze Wigry pomiary promieniowania kosmicznego, czyli kosmicznej składowej środowiskowego promieniowania jonizującego. Nie przez przypadek do pomiarów zostało wybrane jezioro.

Aby uniknąć wpływu promieniowania izotopów znajdujących się czy to w gruncie, czy to w drzewach, czy w lądowych organizmach żywych musiała być zachowana odległość 250 metrów od brzegu i głębokość wody ponad 10 metrów. Pomiar wykonywano przez cztery godziny. Wstępne wyniki pomiarów oceniono jako bardzo istotne z uwagi na opracowaną nową, bardzo czułą i bardzo dokładną aparaturę do wczesnego wykrywania skażeń radiacyjnych. Badania przeprowadzono wspólnie z SGRW-N Suwałki, która pomagała przy transporcie na środek zatoki jeziora Wigry, unikalnej aparatury pomiarowej.

Był to kolejny element współpracy Komendy Miejskiej  PSP w Suwałkach z Państwową Agencją Atomistyki.  Można tu przypomnieć, że w październiku bieżącego roku specjaliści z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku przeprowadzili specjalistyczne szkolenie z zakresu działań ratowniczych w obrębie substancji promieniotwórczych.

DSC_0514

DSC_0516