Szkolenie doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Suwałki

obóz-woda

W terminie od 22 lipca do 4 sierpnia 2016 roku, zgodnie z decyzją nr 8/2016 Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach odbywa się szkolenie doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Suwałki, które realizowane jest w formie 10-cio dniowego obozu wyjazdowego na jeziorach  Hańcza, Wigry, Rospuda oraz Białe Filipowskie. Podczas szkolenia realizowane są następujące założenia:

  • ćwiczenie podstawowych umiejętności nurkowych,
  • nurkowanie nawigacyjne,
  • metody poszukiwawcze wykorzystywane przy zastosowaniu łączności podwodnej,
  • sytuacja awaryjna wypadek nurkowy,
  • nurkowanie głębokie,
  • metody poszukiwawcze wykorzystywane przy słabej widoczności,
  • wydobywanie obiektów przy pomocy balonów wypornościowych
  • nurkowanie nocne
  • poszukiwanie zatopionych przedmiotów w trudnych warunkach (duża głębokość, słaba widoczność- mniejsza niż 10 cm.)

W czasie trwania obozu, 28 lipca 2016 roku Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego Suwałki została zadysponowana do poszukiwań topielca na akwenie Zalew „Arkadia” w Suwałkach. Ratownicy zbudowali stanowisko do poszukiwania dna akwenu przy wykorzystaniu sonaru dookólnego MS 1000 i łodzi hybrydowej Sportis. Selektywnie przeszukiwano dno typując punkty domniemanego położenia ciała. Następnie grupa 2 nurków weryfikowała wytypowane punkty. Po czterech godzinach działań natrafiono na poszukiwane ciało mężczyzny, które znajdowało się na głębokości około 2 m. Na miejsce przybył prokurator oraz grupa dochodzeniowa Policji.