Szkolenie OSP z zakresu ratownictwa technicznego

19 czerwca 2016 roku zakończyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego. Szkolenie rozpoczęło się 4 czerwca i zakończyło się w niedzielę egzaminem teoretycznym i praktycznym. Szkolenie ukończyło 13 -tu druhów.