Szkolenie e-learningowe dot. hipotermii

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że za pośrednictwem platformy e-learningowej znajdującej się na stronie internetowej www.akademia.hipotermia.edu.pl istnieje możliwość przeszkolenia się przez wszystkich strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia u osoby poszkodowanej stanu hipotermii. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę uczestników. Dostęp do platformy oraz udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji do celów statystycznych.